Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Quick scan procedure

Scope
Als eerste wordt de ‘scope’ van de zelfreflectie vastgesteld. Dit is het bereik of het gedeelte van de organisatie waarop de Quick Scan wordt betrokken. De stellingen zijn indicatoren voor de empowerende benadering binnen deze ‘scope’ en vanuit het perspectief van betrokken professionals en leidinggevenden.

Individueel perspectief
Een aantal personen binnen de gekozen ‘scope’ vult de vragenlijst die hoort bij de Quick Scan in door een 'mate van overeenstemming’ bij iedere stelling te geven. Het is van belang dat men de keuzes, zoals ‘volledige overeenstemming’ of ‘geen overeenstemming’, kan onderbouwen met verifieerbare informatie.

Analyse
De individuele scores worden verzameld en met elkaar vergeleken. Een statistische analyse van alle antwoorden levert het gemiddelde en de standaarddeviatie van alle stellingen die op de organisatie betrekking hebben. Van elke medewerker die de vragenlijst heeft ingevuld ontstaat tevens een persoonlijk profiel.

Consensus
In een consensusbijeenkomst stellen de deelnemers gezamenlijk een consensusscore vast voor de mate van overeenstemming bij een aantal stellingen/beweringen. Zij onderbouwen deze score met argumenten en verifieerbare informatie.

Organisatieprofiel
Op basis van de consensusscore wordt het empowerend profiel van de organisatie in de vorm van een ‘spinnenweb diagram’ vastgesteld. Dit profiel geeft aan in hoeverre de organisatie er in slaagt om elk van de zes empowermentcomponenten te realiseren bij cliënten of bij de eigen medewerkers.

Actieplan
Het organisatieprofiel levert aandachtpunten voor verbetering en ontwikkeling. Deze liggen op het vlak van vergroten van de empowerende capaciteit of op het vlak van kwaliteitsverbetering van de dienstverlening, het management of de inrichting van de organisatie.