Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Instrumenten Empowerende Omgeving

Ontwikkelingsmodules
De ontwikkelingsmodules sluiten aan bij de verbeteradviezen die uit de Quick Scan naar voren kwamen. Zij zijn gericht op ontwikkeling van de organisatie en op ontwikkeling van het handelen en de vaardigheden van de professionals in die organisatie. De modules bestaan uit trainingen, consultancies, werkconferenties of individuele coaching.

De modules zijn onderverdeeld in vier thema’s:
a. Empowerend handelen in een organisatie (3-daagse training)
b. Missie en cultuur (3-daagse training)
c. Eigen regie en HRM (consultancies, werkconferenties)
d. Eigen regie en strategie (consultancies en werkconferenties)

Aanmelden voor een training of verzoek om nadere informatie.
Flyer ontwikkelingsmodules »»