Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Instrumenten Empowerende Omgeving

'Quick Scan'
De ‘Quick Scan’ geeft een organisatie feedback over de mate waarin zij een empowerende omgeving heeft gerealiseerd en is een indicator voor empowerende kwaliteit.

De specifieke versie van de Quick Scan is voor organisaties in de re-integratiesector (re-integratiebedrijven, opleidingsinstellingen, UWV, CWI, gemeenten).
De algemene versie is gericht op HRM en strategisch beleid binnen organisaties, waar mobiliteits- en reorganisatietrajecten spelen.

Het uitvoeren van een Quick Scan neemt ongeveer een week in beslag en bestaat in grote lijnen uit:
- Een voorbereidende presentatie met instructies
- De invulling van de vragenlijsten door een representatieve groep,
- Dataverzameling en – analyse,
- Consensusvergadering leidend tot het empowerend profiel
- Rapportage met conclusies en aanbevelingen voor ontwikkeling van empowerende kwaliteit
QS procedure »»

Flyer »»