Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
'Empowerende omgeving'

Een omgeving die mensen motiveert en stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun zelfbeeld noemen we ‘empowerend’. In een 'empowerende omgeving' gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan.

Een re-integratiekandidaat krijgt in zijn traject te maken met professionals van reïntegratiebedrijven, opleidingsinstellingen gemeenten, UWV’s en CWI. De manier waarop de trainers, coaches, arbeidsdeskundigen en ambtenaren van die instellingen de re-integratiekandidaat aanspreken of benaderen heeft direct invloed op diens individuele empowerment.
"Ben je al bij voorbaat een ‘hopeloos geval’, of heeft men aandacht voor je probleem?"
"Heb je er vertrouwen in dat het wel goed komt, of maakt de behandeling je alleen maar onzekerder?"

Een empowerende benadering wordt ook zichtbaar binnen een organisatie, in de relatie tussen leidinggevende en medewerker, in de manier waarop een mobiliteitskandidaat wordt behandeld door de afdeling HRM, en in de mogelijkheden die een professional krijgt binnen een organisatie.