Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Ontwikkelingsmodule Empowerend Handelen

Algemeen
Centraal staat de vraag: ‘Wat is empowerment en hoe breng ik het in praktijk?’ Empowerment of zelfregie wordt benaderd vanuit het cliëntperspectief, het organisatieperspectief en het perspectief van de professional.

Doelgroep
De training is voor professionals, leidinggevenden en HR-managers. De deelnemers werken aan bewustwording van de samenhang tussen de eigen regie van de klant en zijn omgeving. Een 'empowerde' klant is in dit opzicht: een klant die de regie heeft in zijn eigen traject, zelf keuzes maakt en zinvolle besluiten neemt over de richting waarin het moet gaan.

Resultaat
De training leidt tot een algemene checklist voor een empowerende omgeving en tot een persoonlijke instrument, waarmee een professional zijn gedrag en handelen kan evalueren en leerdoelen kan stellen voor de ontwikkeling van competenties op gebied van ruimte bieden aan zelfregie.

Inhoud en vorm
Op dag 1 komen de zes componenten van empowerment aan de orde. De deelnemers maken kennis met elke component afzonderlijk en hoe zij in onderlinge samenhang bijdragen tot iemands zelfregie. Vervolgens onderzoeken zij welke randvoorwaarden, criteria en eisen de componenten opleggen aan de ‘empowerende omgeving’.

Op dag 2 worden het gedrag en de vaardigheden behandeld die horen bij de empowerende benadering van klanten. Aan de hand van oefeningen en modellen worden de deelnemers zich bewust van empowerende elementen in hun gedrag en van de impact daarvan op klanten.

Op dag 3 vindt een verdieping plaats van de empowerende benadering. Het gaat hierbij om de verbinding tussen gedrag en vaardigheden enerzijds, en persoonlijke overtuigingen, identiteit en missie anderzijds. De deelnemers onderzoeken vanuit welke diepste overtuigingen zij handelen en hoe deze hun professioneel optreden beïnvloeden. Er wordt een begeleidingsaanpak behandeld die de klant ervaart als motiverend, stimulerend en inspirerend.

Flyer ontwikkelingsmodules »»