Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Ontwikkelingsmodule Missie en Cultuur

Algemeen
Deze training gaat over de waarden en normen van een organisatie. Hoe komen die tot uiting in de missie en visie? Maar ook: ‘Hoe komen missie en visie tot uiting in de praktijk van de dienstverlening door de organisatie, in de bejegening van de eigen medewerkers en in professioneel handelen naar klanten? In hoeverre wordt wat in de missie ‘op papier’ staat, daadwerkelijk beleden in de praktijk?’

Doel
Via oefeningen en opdrachten wil deze training binnen een organisatie een discussie op gang brengen over waarden en normen en daarmee richting geven aan het ontwikkelen van empowerende elementen daarin. Het gaat om de (individuele) beantwoording van de vragen: “Wat vind ik als individu (of wij als team of organisatie) het goede om te doen?” en: “Wat betekenen de gekozen waarden en normen voor ons handelen in de alledaagse praktijk?”

Resultaat
Het beoogde resultaat is dat een organisatie uitgangspunten heeft geformuleerd die nodig zijn om de empowerende benadering, zowel intern als naar buiten, expliciet te maken in de missie, visie en cultuur.

Inhoud en vorm
Op dag 1 kijken de deelnemers kritisch naar de formele aspecten. De nadruk ligt op wat er aan randvoorwaarden binnen de organisatie aanwezig is om een empowerende omgeving mogelijk te maken.

Dag 2 gaat over hoe de visie van de organisatie invloed heeft op het handelen en het gedrag van leidinggevenden en professionals. In dit hoofdstuk verkennen de deelnemers de inhoud en waarde van empowerend leiderschap.

Op dag 3 komt de vraag aan de orde hoe de bedrijfsnormen aansluiten bij de eigen waarden en normen van individuele medewerkers en hoe de organisatie met eventuele tegenstellingen omgaat. Is er een match tussen de individuele waarden van de professional, zijn overtuigingen en inspiratiebronnen, en de waarden van de organisatie? En wat als die match er niet is?

Flyer ontwikkelingsmodules »»