Re-integration Quality & Empowerment Stimulation
Actueel
Empowerment
De Methodiek
De Omgeving
Trainingsaanbod
Trainersnetwerk
Publicaties
Contact
Links
Archief
Zoek
Ontwikkelingsmodule Zelfregie en HRM

Algemeen
In deze module onderzoekt de organisatie het bestaande HRM-beleid en in hoeverre de organisatie hierin het 'zelfregie'-concept heeft gerealiseerd, of zou willen ontwikkelen.

De centrale vraag is welke expliciete elementen het HRM-beleid bevat die gericht zijn op bevorderen van zelfregie bij klanten en/of bij de eigen medewerkers, en hoe deze worden geoperationaliseerd.

Vanuit welke optiek kijkt de organisatie bijvoorbeeld naar de kwaliteit van het functioneren, naar de introductie en uitvoering van opleidings- en ontwikkelingsplannen, of naar carriŔreontwikkeling, job-rotation en mobiliteit?

Inhoud en vorm
De module bestaat uit drie onderdelen.
In het eerste deel verkennen de deelnemers alles wat er op gebied van personeelsbeleid speelt in de organisatie. Wat loopt goed en wat loopt niet goed? Waar zijn empowerende elementen te ontdekken en waar zijn ze juist afwezig? Hoe liggen de verwachtingen bij medewerkers/professionals ten aanzien van de empowerende aspecten bijvoorbeeld ouderenbeleid, wervings- en selectiebeleid, interne mobiliteit, functieontwikkeling, teamontwikkeling, ARBO- en verzuimbeleid en re-integratiebeleid?

In het tweede deel gaat het over vaardigheden van HRM-medewerkers, professionals en leidinggevenden die raken aan de empowerende inhoud van het personeelswerk.
Hierin kan een breed scala van onderwerpen aan de orde komen, zoals persoonlijke doeltreffendheid, conflictbemiddeling en het op een empowerende manier voeren van jaargesprekken.

Het derde onderdeel is gericht op een bewustwordingsproces dat leidt tot een dieper inzicht in personen en in de organisatie. De ontwikkeling van creativiteit, intu´tie, inspiratie en zelfbewustzijn dragen bij aan de professionele en persoonlijke kwaliteit en aan het welzijn van de mensen in de organisatie. Daarmee kan die organisatie zich positief onderscheiden, niet alleen naar klanten en opdrachtgevers, maar ook als werkgever.